paykasa bozdurma paykasa bozum astropay bozdurma
Anasayfa » Cinler Alemi » Cinler Nerelerde Yaşarlar?

Cinler Nerelerde Yaşarlar?

Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Cafer, «El – Azame» adlı kitabının 12. cüz’ünde der ki: «Hadîs alimlerinden Bilâl b. el-Hâris’in şöyle anlattığını nakl ediyorlar: Seferlerin birinde Allah’ın Resûlü (S.A.V.) ile birlikte bulunuyorduk. Def-i hâcet için yanımızdan ayrıldı. Def-i hâcet için çıktıklarında bizden uzaklaşırdı. Ona su getirdim. Bir de baktım ki yanında bir takım adamların gürültüler çıkararak konuştuklarını duydum. O güne kadar böyle bir şey duymamıştım. Bunun hakikatini Hz. Peygamberden (S.A.V.) sorunca şu cevabı aldım: Müslüman cnlerle müşrik cnler arasında ihtilâf çıktı. Kendilerini bir yere yerleştirmem için benden ricada bulundular. Bunun üzerine müslüman cnleri köy ve dağlara, müşrik cnleri de dağlarla denizlerin arasına yerleştirdim.»

Zemahşerî  «Rebi-ul Ebrar» adlı kitabında şöyle der: «Â’ral anlatır: Bir çok çadırların bulunduğu yere geldik. Bir çok insanları gördük. Aradan çok zaman geçmeden onları kaybettik. Onlar o gördükleri insanların cin, çadırların da onların evleri olduğuna inanırlar.»

«el – Müvetta» adlı eserinde İmam Malik rivayet ediyor: «Hattab’m oğlu Ömer (R.A.) Irak’a gitmek istedi. Ka’b’ul  Ahbar ona şöyle dedi: «Ey Mü’minlerin Emiri! Gitme. Çünkü sihrin ve kötülüğün onda dokuzu oradadır. Fâsık cnler ve korkunç hastalıklar vardır orada.»

Ebu Bekir b. Ubeyd «Mekâyidüş – Şeytan» adlı kitabında der ki: «Hadîs bilginleri bize Câbir oğlu Yezid’den şöyle nakl ettiler: «Müslüman evlerinin tavanlarında müslüman cnler bulunur. Öğle vakti sofraları kurulduğunda tavandan aşağıya inip onlarla beraber yemek yerler. Akşam sofraları kurulduğunda yine onlarla birlikte akşam yemeğini yerler. Allah onları müslümanlara yardımcı kılar. Müslümanları onlara müdafaa ettirir.»

İbni Ebî Dâvud der ki: Hişâm, el – Muğîre’den o da İbrahim’den şöyle nakl etmiştir: «Helâ ağzına bevl etmeyin. Çünkü ondan bir hastalık anz olursa tesiri büyük olur.»

Zeyd b. Erkam Resûlullah’dan (S.A.V.) nakl ediyor: «Bu otluk sahiplidir. Sizden biriniz helaya geldiğinde şöyle desin: (Allâhümme innî eûzü bike minel hubusi vel habâis ve eûzü billâhi.) Bu hadîs’i Tirmizî, Nesaî, ve İbn-i Mâce rivayet etmiştir.»

İbn-i Hibbân bu hadîs’i daha değişik bir şekilde rivayet etmiştir: «Bu otluk sahiplidir. Sizden biriniz oraya girmek isterse (Allâhümme innî eûzü bike minel hubusi vel habâis ve eûzü billâhi) desin.»

İbn’us – Sünnî, Enes’den rivayet ettiği bir hadîs’i nakl ediyor: «Bu sahiplidir. Sizden biriniz helaya girdiğinde bismillah desin.»

Abdurrezzak, «Câmi’inde» Enes’den nakl ediyor. Resûlullah (S.A.V., buyuruyorlar ki: «Bu otluk sahiplidir. Ona sizden biriniz girince şöyle desin: (Allâhümme innî eûzü bike minel hubusi vel habâis ve eûzü billâhi.)

Helâda iken Cnler insanın avret mahalline bakarlar.

Ali b. Ebî  Tâlib’den (R.A.) rivayet ediliyor: Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: «Sizden biriniz helâya girdiğinde, ümmetimin avretleriyle cnlerin gözleri arasındaki perde (Bismillâhi) ’dir.» Besmele helâya girmeden çekilir.

Tirmizî  bu hadîs hakkında der ki: «Bu hadîs garip bir hadîsdir. Bunu ancak bir yönden biliriz.»

Sahihayn’da Hz. Enes’den şöyle nakl edilmiştir: «Allah’ın Resulü  (S.A.V.) helâya girdiklerinde: (Allâhümme innî eûzü bike minel hubusi vel habâis ve eûzü billâhi) derlerdi.»

Saîd b. Man sûr «Sünen» inde şöyle rivayet etmiştir: «Peygamber (S.A.V.) (Bismillâhi Allahümme innî eûzü bike minel-hubsi vel-habâisi) derlerdi.»

Cnlerin en çok bulundukları yer hamamlar, otluklar, mezbelelikler gibi yerlerdir. Onlar bu gibi pis yerlerde daha cok bulunurlar. Bu tip yerlerde namaz kılınmasını yasaklayan hadîsler varit olmuştur, günkü bu gibi yerler şeytanların uğrağıdır. Fukaha bu yerlerin necisli olması kuvvetle muhtemel olduğu için oralarda namaz kılınmasını doğru bulmamışlardır. Hamam ve deve ahırlarında namaz, şeytanların uğrağı olduğu için kılmmamaktadır. Kabirde namaz kılmak şirke vesile olacağı için yasaklanmıştır. Kaldı ki kabirlerde şey- tanların uğrağı olabilir.

Şeyhlik ve zâhidlik iddia eden tamamı şeriata muhalif olan işleri irtikap eden dalâlet ve bid’at ehline gelince, onlar da sık sık namaz kılınması yasaklanan bu gibi yerlere gelip şeytanlarla karşılıklı konuşurlar. Onları görenler de keramet izhar ettiklerini sanırlar. Oysa yaptıkları iş kâhinierinkinden farksızdır. Putların içine girip putperestlere âdet üstü işler gösteren sihirbazlar güneş, ay ve yıldızlara tapanlar da böyle şeyler yaparlar. Birtakım teşbihler, elbiseler asarlar ve bundan medet beklerler. «Ruhaniyetüt – Tevakib» diye adlandırdıkları şeytanlar gelirler, onların bazı ihtiyaçlarını karşılarlar. İstediklerini öldürtürler, dilediklerini hasta yaptırırlar, veya sevdiklerini getirtirler. .Lâkin farkına varmadan elde ettikleri zarar kavuştukları yarardan daha büyük ve tehlikelidir. Çünkü onlara yaradan kat kat üstün zarar getirmektedirler. Doğruyu en iyi bilen, şüphe yok ki Allah Teâlâ’dır.

Hakkında Admin

"İnsan bilmediği şeyden korkar" sloganıyla 2012 yılında yayın hayatına başlayan "korkma.net" gerçekçi ve özgün içerikleri ile siz değerli takipçilerimizin ilgi odağı olmayı başarmış ve araştırmacı bir ruhla her geçen gün yeni konular üzerine detaylı ve iddialı çalışmalarla birçok bilinmeyene ışık tutmaya devam etmeyi amaçlamaktadır.

İlginizi Çekebilir

ayetel-kursinin-faziletine-dair-yasanmis-bir-olay

Eve Musallat Olmuş Cinleri Kovmak İçin

Evde sıkıntı hissettiğinizde,  her hangi bir karaltı gördüğünüzde, evinizde olumsuz bazı durumlar oluştuğunda bu rukyeyi dinleyebilirsiniz. ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
bursa escort beylikdüzü escort bursa escort istanbul escort istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri escort bayan bursa kocaeli escort atasehir escort bayan porno izle porno izle porno izle porno izle porno izle