sikis, sex izle, hd porno, porno izle, mobil porno, hd porno, erotik film, turkce porno, sikis izle, izmir escort, gaziantep escort, izmir escort, porno
Cinlerin Tarihi Hakkında Bilgiler | Korkma.net | Korku Videoları | Paranormal | Cinler | Korkunç Videolar | Korku | Ruhlar
paykasa bozdurma paykasa bozum astropay bozdurma
Anasayfa » Cinler Alemi » Cinlerin Tarihi Hakkında Bilgiler

Cinlerin Tarihi Hakkında Bilgiler

Ebu Huzeyfe, (El – Mubtede’)de der ki: Bize Osmân, ona da Bekir bin El-Ahnes’in anlattığına göre, Abdurrahman bin Sabit El – Kureyşi Abdullah bin Amr bin El-As’dan (R.A.) şöyle nakl etmiştir: «Allahü Tcâlâ Cinleri, Âdem’den iki bin sene evvel yaratmıştır. «

Cuveybir, Ed – Dahhak’dan nakl ettiğine göre İb- ni Abbas (R.A.) şöyle buyurmuştur: «cn yeryüzünün, Melekler de gökyüzünün sakinleri idi. Her semânın bir Melâikesi vardı. Ehl-i Semânın her birerleriniıı kendilerine has namaz, teşbih ve duaları vardır. Her ehl-i semâ, altındaki diğer ehl-i semâya nisbeten daha çok ibâdet ederler.. Dua, namaz ve teşbih hususunda onlardan daha fazladır. Böylece Melekler göklerin, Cinler de yerlerin mi’marları olmuşlardır. Bazılarına göre onlar yeri tam iki bin sene imar etmişlerdir. Diğer bir kısım âlimlere göre ise kırk yıl imar etmişlerdir..

İshak diyor ki: Ebu Ravk İkrime’den, o da Ibni Ab- bas (R.A.)’dan rivayet etmiştir: «Cenab-ı Hak Cnlerin babası Sumiy’yi yaratınca ona, İste bakalım, dedi. O da:

Ben şunu isterim: Biz görelim, lâkin görünmeyelim. (Ölünce) toprak altında kayıp olalım, yaşlı olanımız gençleşsin dive dilekte bulundu.

Bu istek kendisine verildi. Hakikaten onlar görürler, görünmezler, öldüklerinde toprak içinde kayıp olurlar, yaşlıları erzel-i ömürdeki bir sabi haline gelinceye kadar ölmez. Şonra Ademi yarattı ve ona dile benden buyurdu. O da:

Cebeli (dağı ve yahut Cenneti) diledi. Dağ (Cennet) kendisine verildi.

İshak diyor ki, bana Cüveybir ile Osman anlattılar: «Allah Cnleri yarattı ve onlara yeri imar etme işini verdi. Allah’a uzun zaman ibadet ettiler. Sonra Allah’a asi gelerek kanlar akıttılar (cnayet işlediler). Aralarında Yusuf adında bir melek bulunuyordu, onu öldürdüler. Bunun üzerine Allah onlara dünya semasında bulunan meleklerden bir ordu gönderdi. Bu ordunun adı «Cin» idi. Aralarında iblis de vardı. O, dört bin kişiye kumanda veriyordu. Yeryüzüne indiler, yeryüzünü onlardan kurtardılar ve onları denizlerdeki adalara sürdüler. İblis, beraberindeki askerle birlikte, yeryüzünden hoşlandıkları için oradan ayrılmadılar.»

Muhammed b. İshak Habib bin Ebi Sabit’den nakl ediyor: «İblis ve askerleri yeryüzünde, Adem (Aleyhisselâm) yaratılmazdan önce tam kırk yıl ikamet etmişlerdir.»

İdris El Evdî Mucahid’den nakl ediyor: «İblis gök ve yerdekilerin başı idi. Yüksekte Allah indinde, Yeryüzüne bir Halifenin gönderileceği yazılı idi. İblis bunu gördü ve okudu. Cenab-ı Hak Meleklere Adem aleyhisselâmdan bahs edince, İblis Meleklere Allah tarafından ona secde ile emr edileceklerini bildirdi. Ve içinden «Ben ona secde etmeyeceğim» dedi ve bunu gizledi. Meleklere Allah yeryüzünde kan döken ve yeryüzünü ifsad eden birini halife göndereceğini ve ona secde emredeceğini anlattı. Allah «Yeryüzünde ben bir Halife kılıcıyım» deyince, Melekler önceden iblisden aldıkları talimatı ileri sürerek: «Yeryüzünü ifsad edecek, kan akıtacak birini mi Halife yapacaksın?» dediler.»

Mükatil ve Cuveybir Ed Dahhak tariki ile İbni Ab- bas (R.A.)’dan nakl ediyorlar: «Allah Ademi yaratmak istediği zaman, Meleklere: «Ben, yeryüzünde bir Halife kılıcıyım» dedi. Bunun üzerine melekler dediler ki: «Yeryüzünü ifsad edecek birini mi yaratacaksın?» Bunu dediler: Çünkü onlar orada kalmayı ve ibâdet etmeyi sevmişlerdi.»

İbni Abbas (R.A.) diyor ki: Melekler gaybı bilmiş değildirler. Onlar sadece Adem oğullarını onlar gibi kabul ettiler. Önceden Cinlerin yeryüzünü ifsad edip kanlar döktüklerini biliyorlardı. Bundan Adem oğullan da aynı  şeyi yapacaklarını anladılar. Çünkü onlar, Yusuf ismindeki peygamberlerini öldürmüşlerdi.

Cuveybir El Dahhak’dan, İbni Abbas’m (R.A.) şöyle dediğini nakl ediyor:

«Allah onlara Peygamber göndermiş, kendisine itaati terk edip birbirlerini öldürünce Melekler: Yeryüzünü ifsad edecek, birbirlerinin kanma girecek insanları mı göndereceksin? dediler. Allah’a onlara: siz bilemezsiniz, ben bilirim diye cevab verince Melekler korkmaya başladılar. Arşa sığınıp orada Allah’a istiğfarda bulundular, devamlı tavaf edip Allah’a yalvardılar. Allah onlara: Ben, sizin bilmediğinizi bilirim. Yeryüzünün halifesi de Adem’dir, bunu da iyi bilirim. Yeryüzüne yerleşecek olan ve orasını imar edecek olan Adem ve onun oğullarıdır. Siz ise gökyüzünün imarcılarısınız. buyurdu.

İbni Cureyc’in bize verdiği haber: Allah, yeryüzünde bir halife kılıcıyım, deyince Melekler aralarında konuştular. Bunun üzerine Allah onlara «Sizin bilmediğinizi ben bilirim, gizli tuttuklarınızı da bilirim!» buyurdu.

Onların gizledikleri şeye gelince : Cenab-ı Hak onlara, «Yeryüzünde bir Halife kılıcıyım» dediğinde onlar kendi kendilerine. «Varsın yaratsın, yaratacağı şey hoş bizden şerefli ve üstün olmayacak ya!» dediler. Nihayet Allah Ademi yaratıp, meleklere, ona secde etmelerini emr edince bu defa aralarında «Her ne kadar o, bizden Allah katında daha şerefli ise de, biz ondan daha çok biliriz, bilgi bakımından o, bizden geridir» dediler. Sonra Ademe, Allah bir çok isimleri öğretip, Adem onlara, bu isimlerden haber verince, bu defa Adem onlardan daha bilgili olduğunu da anladılar..»

Zemahşerî  (Rebi’ül – Ebrar) adlı kitabında der ki:

Ebu Hüreyre merfu olarak şöyle bir hadîs rivayet etmiştir: «Allah, mahlûkatı  dört sınıf olarak yaratmıştır: Melekler, Şeytanlar, Cinler ve İnsanlar.. Sonra bunları on kısma ayırmıştır: Bunlardan, onda dokuzunu Melekler, diğer birini de, Şeytanlar, Cin ve İnsanlar kılmıştır.

Sonra bu üçü  de ona bölmüş, dokuzunu Şeytanlar, birini Cin ve İnsanlar kılmıştır. Sonra Cinleri ve İnsanları da ona ayırmıştır. Ondan dokuzunu Cin, birini de insanlar kılmıştır, ondan…» Bundan şu netice elde edilir: Bütün mahlûkata oranla, insan binde bir, Cin binde dokuz, şeytanlar binde doksan, Melekler binde dokuzyüzdür. Allah en iyi bilendir.

Hakkında Admin

"İnsan bilmediği şeyden korkar" sloganıyla 2012 yılında yayın hayatına başlayan "korkma.net" gerçekçi ve özgün içerikleri ile siz değerli takipçilerimizin ilgi odağı olmayı başarmış ve araştırmacı bir ruhla her geçen gün yeni konular üzerine detaylı ve iddialı çalışmalarla birçok bilinmeyene ışık tutmaya devam etmeyi amaçlamaktadır.

İlginizi Çekebilir

cinler-alemi-hakkında-bilgiler

Cinler Alemi Hakkında Bilinmeyen Gerçekler

Bu videoda cinler alemi hakkında bilinmeyen, duyulmayan birçok gerçeği öğreneceksiniz. Videolardan anında haberdar olabilmek için ...

2 Yorumlar

  1. Merhaba ben bugun rüyamda evimde anneme benzer birtane cin gördüm evimizin balkonunda oturuyordu. tıpa tıp annem ama onun saçları siyah annemin saçları sarı. annemi görünce oda şaşırdı çünkü ikiside aynıydı saç rengi farklıydı bizde rüyamda yolculuktan geliyorduk. onunla konuştum. rüyamda. ve kavga ettik. şiddetli bir şekilde. bu neye işarettir. gerçekten çok korktum. hala rüyanın etkisindeyim acil cevap verirseniz sevinirim.

    • Hayır olur inşallah.
      İmam Nablusi’ye göre rüyada cin görmek, dünya işi ve gururu için hilekar bir kimse ile tabir edilir. Görülen cinin hekim, ihsan sahibi, alim ve hatip olması bundan müstesnadır. Rüyada, cin olduğunu gören kimsenin hilesi çok olur. Cinin kapısının yakınında durduğunu görse, o kimse zarara uğrar yahut üzerinde yapması lazım gelen bir nezri (adağı) olduğuna veya ona isabet edecek bir darlık ve zillete delalet eder.Birisinin evine cinlerden girip bir şeyler yaptığını gören kimsenin evine düşman veya hırsızlar girerek o kimseye bir zarar getirirler. Cine Kur’an öğrettiğini yahut cin tayfasından birisi kendisinden Kur”an dinlediğini görse, reislik ve valilik gibi makamlara nail olur. Cinle sohbet ettiğim gören kimse, yolcu ve sır sahiplerinin durumlarına muttali olan kimseye yakın olur. Cin görmek bazen kara ve denizde yolculuk yapmaya, kapıp kaçırmaya, hırsızlığa, zinaya, içki içmeye, bid”at yerlerine, kiliseye, dükkanlara, güzel sesle türkü veya şarkı söylemeye, zenginliğe ve çalgılara delalet eder. Cinleri görmek hokkabaz ve sihirbazlara delalet eder.Cinlerin Müslüman ve kafirleri, onların emir ve yasakları ve hareketleri arası da tefrik edilir. Şöyle ki; eğer onlardan birisi iyilikle emretse, kötülükten nehyetse yahut hayır ile haber verse o cin Müslümandır. Bunların aksini yapan kafirdir. Cinlerden biriyle evlendiğini gören kimse itaatsiz ve fasık birisine müptela olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
canlı bahis siteleri