paykasa bozum
sikis, sex izle, hd porno, porno izle, mobil porno, hd porno, erotik film, turkce porno, sikis izle, izmir escort, gaziantep escort, izmir escort, porno
Hz. Süleyman A.S Kimdir? | Korkma.net | Korku Videoları | Paranormal | Cinler | Korkunç Videolar | Korku | Ruhlar
paykasa bozdurma paykasa bozum astropay bozdurma
Anasayfa » Yaşanmış Olaylar » Hz. Süleyman A.S Kimdir?

Hz. Süleyman A.S Kimdir?

A. HZ. SÜLEYMAN KİMDİR?

1-Hz. Süleyman’ın Soyu

Süleyman Peygamber, İşa oglu Davud’un oğludur. İşa Abir oğlu Uveyd’in oğludur. Abir, Nahşan oğlu Salamon’un oğludur. Nahşon, İrem oğlu Amina Adab’ın oğludur. İrem, Faris oğlu Hasron’un oğludur. Faris, Yakup oğlu Yahoza’nın oğludur. Ya’kup, İbrahim oğlu İshak’ın oğludur. Süleyman (a.s.) İbranicide Slomo (Salomon) olarak geçmektedir. Slomo (Salomon): Hz. Davud’un oğlu, O’ndan hemen sonra İsrail oğullarının peygamberi “akl-i selim” ve “nazik” manalarına gelen “selim”in eşanlamlısıdır.
Hz. Süleyman Kudüs yakınlarındaki Gazze şehrinde doğdu. Davut (as)’ın on dokuz kadar oğlu vardı. Yüce Allah, Davut (a.s.)’ın oğulları arasından Süleyman (a.s.)’ı kendisine varis kılmıştır. Hz. Süleyman’ın Davut (a.s.)’ın oğlu olduğunu “Biz Davud’a Süleyman’ı armağan ettik.” ayetinde geçen ifadelerden de anlayabiliriz. Yine bu ifadelerden anlaşılacağı gibi Süleyman (a.s.) bir peygamber silsilesinden gelmektedir. Çünkü burada ismi zikredilenlerin bazısı geçmişte birer peygamberdirler. Ayrıca buradan yine Süleyman (a.s.)’ın soylu, asil bir aileden geldiğini de söyleyebiliriz.
Süleyman (a.s.)’ın doğumu ile ilgili olarak Kitabı Mukaddes’te “Ve Davut karısı Bat-Şebayı teselli etti, ve onun yanına girip onunla yattı; ve kadın bir oğul doğurdu, ve onun adını Süleyman koydu. Ve Rab onu sevdi; ve peygamber Natan elile, Rab uğrunda onun adını Vedidya(Rabbin sevgilisi) koyhdu.” İfadeleri geçmektedir.

2-Hz. Süleyman’ın Şekli ve Şemaili

Süleyman Aleyhisselam; uzun boylu, iri vücutlu, büyük gözlü, beyaz tenli, güzel, nur yüzlü, saçı sakalı gür olup , eğer üzerinde muharebe için zırh yoksa daima beyaz giyinirdi. Son derece yumuşak huylu, nazik ve sulhsever birisiydi. Çok edepli, hep Allah’tan korkar, alçak gönüllü, yüksek şanlıydı. Miskin ve fakirlerle oturur; “Miskinin miskinlerle oturması uygundur.” buyururdu. Herkes tarafından sevilmiş olup, hiç kimse onun söylediklerine itiraz etmiyor ve onun emri dışına çıkmıyordu.

3- Hz. Süleyman’ın Ahlakı

Hz. Süleyman’ın özelliklerinden biri de hiç şüphesiz güzel ahlaklı olmasıdır. O hayatı boynunca insanları Allah’a ve din ahlakını yaşamaya davet ederken, ahlakı ve yaşantısıyla tüm insanlara örnek olmuştur. “O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah’a) yönelip- dönen biriydi.” Ayetinde de ifade edildiği gibi Hz. Süleyman yaptığı her işte sürekli Allah’a yönelir ve istediği her şeyi Allah’a açardı.
Hz.Süleyman, putperestliğin yaygın olduğu bir dönemde yaşamış, ancak hiçbir zaman, hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmamıştır. Sadece Allah’ın rızasını gözetmiş ve Allah’ın dinini hakim kılmak için hiçbir insanın ya da varlığın rızasını gözetmeden yaşamıştır. Puta tapan Sebe ülkesini imana davet ederken de onları Allah’a teslim olmaya davet etmiş, Güneş’e secde etmekten vazgeçmelerini istemiştir.
“Andolsun, Biz Süleyman’ı imtihan ettik, tahtının üstünde bir ceset bıraktık. Sonra (eski durumuna) döndü. Rabbim beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülk armağan et. Şüphesiz Sen, karşılıksız armağan edensin.” ayetinden anlaşılacağı üzere Hz. Süleyman herhangi bir zorlukla, sıkıntıyla ya da bir nimetle karşılaştığında hemen Allah’a yöneliyordu. Her konuşmasında Allah’ı zikrediyor, her kararını Allah’ın adını alarak veriyordu. Allah, Hz. Süleyman’ı çeşitli olaylarla imtihan etmiş, o da her seferinde çok güzel bir ahlakla karşılık vermiştir. İşte anlaşılacağı üzere Hz. Süleyman imtihan olduğunda aklına ilk gelen şey Allah’a dua etmek, O’nun bağışlayıcılığına ve rahmetine sığınmak olmuştur.
Hz. Süleyman sadece zor anlarında değil, bir başarı ya da bir zafer anında da aynı ahlakı göstermiş, daima tevazulu ve Allah’a karşı aczini bilen bir kul olmuştur. Elde ettiği her başarının, Allah’tan bir deneme olduğunu hemen fark etmiştir. Nitekim “….Bu Rabbimin fazlındandır, O’na şükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim? diye beni denemekte olduğu için (bu olağanüstü olay gerçekleşti.) Kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiçbir şeye ve kimseye ihtiyacı olmayan)’dır, kerim olandır.” ayetinde bildirildiğine göre başarılar karşısında son derece tevazulu bir karşılık vermiştir. Bu samimi ve ihlaslı karşılık, onun her türlü başarının da her türlü zorluk gibi Allah’tan bir deneme olduğunu bilmesi onun güzel ahlakının bir sonucudur.
Hz. Süleyman karıncaların aralarında geçen konuşmayı duyduktan sonra hemen Allah’a yönelir ve “….Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et, ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat” diye dua etmiştir. O kendisine verilen nimetler karşısında her zaman bunların gerçek sahibinin Rabbimiz olduğunu bilmiş, her tavrı ve her sözüyle tek hedefinin Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu göstermiştir.
Allah, onun bu samimi ve ihlaslı ahlakının karşılığını en güzel şekilde vermiş ve onu “şüphesiz, onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı ve varılacak bir yeri vardır” ayetiyle müjdelemiştir.
Süleyman (a.s.)’ın ahlakı ile ilgili Kitabı Mukaddes’te Süleyman’ın Meselleri bölümünde geniş olarak bilgi vardır.

4- Hz. Süleyman’ın Ailesi

Hz. Süleyman’ın ailesi ile ilgi bir çok rivayetler vardır. Bu genelde hanımları ve cariyelerinin sayısı hususundadır. Seleften bazılarının anlattıklarına göre Süleyman Peygamberin 1000 zevcesi varmış. Bunların 700’ü hür ve 300’ü cariye imiş. Bazı rivayetlere göre ise 300’ü hür, 700’ü cariye imiş. Bu kadınlardan hepsinden de şehevi bakımdan yararlanma gücüne sahipmiş.
Rakamlardan da anlaşılacağı gibi bu kadar mübalağalı rakamlara yer veren müellifler bu kadar hanımının hakkını yerine getirmek için Hz Süleyman’a yüz erkek şehveti gücü verildiğine dair haberler de kaydetmiştirler. Müellifler bu hususu “işte bu bizim vergimizdir. (Ey Süleyman) Artık sen de hesaba vurmaksızın, ver ya da tut.” ayetine istinat ederler. Bu ayetten önceki yerlerde ifade edildiğine göre Hz Süleyman Allah’tan kendisinden başka hiçbir kimseye lâyık olmayacak “bir mülk ve saltanat” isteğinde bulunmuş ve bu isteği kendisine verilmiştir. Bu isteği ifade eden ayetten sonraki ayetlerde, Hz. Süleyman’a bahşedilen şeyler dile getirilmiş ve Hz. Süleyman’ın Allah (c.c)’a olan yakınlığı ve akıbetinin hayırla dolu olduğundan bahsedilmiştir.
Meali verilen bu ayette, Hz. Süleyman’a verildiği söylenen şehvet ve erkeklik gücüne dolaylı da olsa en ufak bir işaret olmadığı halde müellifler farklı farklı yorumlar ortaya koymuşlardır. Nitekim büyük müfessir Allâme Taberi (v.310 H.) tefsirinde bahsi geçen ayetle ilgili rivayetleri kaydettikten sonra iki yerde tercih yapma ihtiyacı duyar ve Hz. Süleyman’a verilen şeyin “şehvet'” değil “mülk ve saltanat” olduğunu ifade eder.
Hz. Süleyman’ın aile hayatı ile ilgili olarak Kitabı Mukaddes’te; “Ve kral Süleyman, Firavun un kızı ile beraber Moabiler, Ammoniler, Edomiler, Saydalılar ve Hititlerden çok ecnebi kadınlar sevdi. Rabbin İsrail oğullarına: “Onların arasına gitmeyeceksiniz ve onlar da sizin aranıza gelmeyecekler; çünkü mutlaka yüreğinizi kendi ilahlarının ardınca saptıracaklardır, diye söylemiş olduğu milletlerden idiler; Süleyman onlara sevgi ile yapıştı.Ve O’nun yedi yüz karısı kral kızı olup, üç yüz de cariyesi vardı; ve karıları O’nun yüreğini saptırdılar. Ve vaki oldu ki, Süleyman’ın ihtiyarlığı zamanında karıları O’nun yüreğini başka ilahların ardınca saptırdılar.” şeklindeki bilgileri bulmak mümkündür.

Hakkında Admin

"İnsan bilmediği şeyden korkar" sloganıyla 2012 yılında yayın hayatına başlayan "korkma.net" gerçekçi ve özgün içerikleri ile siz değerli takipçilerimizin ilgi odağı olmayı başarmış ve araştırmacı bir ruhla her geçen gün yeni konular üzerine detaylı ve iddialı çalışmalarla birçok bilinmeyene ışık tutmaya devam etmeyi amaçlamaktadır.

İlginizi Çekebilir

osmanlı dönemi cadı olayları

Osmanlı Dönemi Cadı Olayları

Osmanlı Dönemi Cadı Olayları ve Ebussuud Efendi’nin Bu Konudaki Fetvaları Nedir?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
canlı bahis siteleri