sikis, sex izle, hd porno, porno izle, mobil porno, hd porno, erotik film, turkce porno, sikis izle, izmir escort, gaziantep escort, izmir escort, porno
Hz. Süleyman A.S’ın Vefatı | Korkma.net | Korku Videoları | Paranormal | Cinler | Korkunç Videolar | Korku | Ruhlar
paykasa bozdurma paykasa bozum astropay bozdurma
Anasayfa » Yaşanmış Olaylar » Hz. Süleyman A.S’ın Vefatı

Hz. Süleyman A.S’ın Vefatı

Süleyman (a.s.)’ın kaç yıl ömür sürdüğü kesin olarak tespit edilememekle beraber birtakım rivayetler bulunmaktadır. Hz. Süleyman’ın toplam 700 sene 6 ay hükümdarlık yaptığı söylenmiştir ki bu tarihi gerçeklere zıt, asılsız ve batıl bir söylentidir. Bir hadisten öğrendiğimize göre Hz. Süleyman “Melekü’l Mevt’den öleceği zamanın kendisine bildirmesi talebinde bulunmuş, o da: “Ben bunu senden daha iyi bilmem (ecel denilen şey) bana verilen ve içinde öleceklerin isimleri yazılı bir takım listelerden ibarettir” diye cevap vermiştir.

Bir başka rivayette ise; Süleyman (AS) dillere destan olan bir haşmet ve debdebe içinde Rabbine şükür ederek kırk yıl maddî ve manevi bir saltanat sürdü. Bu müddet zarfında şerir cinler, horlayıcı bir azab içinde Süleyman (a.s.)’ın emri altında çalıştılar. Daha önceden halk arasında cinlerin gaybı bildikleri şayiası yayılmıştı. Cinler de gerçekten gaybı bildiklerini zannederlerdi. Cenab-ı Hak onların hiçliğini, zayıflığını ve acizliklerini Süleyman (AS) vasıtasıyla onlara zorla kabul ettirmişti. Süleyman (AS) in vefatıyla da onların gaybı bilmediklerini bir kere daha gösterecekti.

İbn Cerir ile İbn Ebi Hatım, İbn, Abbas’tan rivayet ederek peygamber (S.A.V.) efendimizin şöyle buyurduğunu söylemişlerdi: Allah’ın peygamberi Süleyman, namaz kılarken önünde bir ağacın bittiğini gördü. Ona, senin adın nedir? diye sordu. Ağaç da kendisine bir şeyler söyleyerek cevap verdi. Süleyman, sen ne içinsin? diye sordu. Ağaç, eğer sadece dikilmek için ekilmişse onu bildirirdi. Eğer bir ilaç olmak için ekilmişse onu da bildirirdi. Günün birinde yine namaz kılarken önünde bir ağaç gördü. Ağaca, senin adın nedir? diye sordu. Ağaç da benim adım Harub’dur, diye cevap verdi. Süleyman, sen ne içinsin? diye sordu. Ağaç, bu beyti yıkmak içinim dedi. Süleyman (a.s.) “Ben sağ iken, Allah bu mescidi harap etmeyecektir. Süleyman peygamber, o ağacı bir değnek haline getirdi.

Süleyman (a.s.) bir gün ölüm meleğine: “Benim ruhumu almak istediğin zaman bana bildir!” demişti.

Ölüm meleği: “Ben bunu senden daha iyi biliyor değilim! Bu bilgi ancak bana bırakılacak ve içinde ölecek kimsenin ismi anılacak yazıda bulunur. İçinde isimler bulunan kitap ise, bana ancak Arş’ın altında olduğum zaman bırakılırdı.” dedi.

Süleyman (a.s.) Ölüm Meleğine: “Öyle ise, sana benim hakkımda emir verildiği zaman bana bildir!” dedi.

Nihayet bir gün Ölüm Meleği gelip: “Ey Süleyman! Senin hakkında bana emir verilmiş bulunuyor! Senin azıcık bir vaktin kaldı!” dedi.

Süleyman (a.s.) sabahleyin köşküne girdi. Kapıları, kilitlemelerini emr ve halkı yanına girmekten men etti. Sonra eline asasını alıp koltuğunun altına yerleştirdi ve ayakta ona dayanarak ülkesine doğru bakınca, güzel yüzlü, üzerinde beyaz elbiseler bulunan bir genç adam gördü. Genç adam, köşkün bir tarafından kendisinin yanına giriverdi.

“Esselâmü aleyke yâ Süleyman!” diyerek selam verdi.

Süleyman (a.s.) “Ve aleykesselâm! Sen benim iznim olmadan bu köşke naşı; girdin? Ben herkesi buraya girmekten men etmiştim. Kapıcılar, perdedarlar seni men etmedi mi? Sen benim iznim olmadan köşküme girdiğin zaman, benden korkmadın mı?” dedi.
Genç adam: “Ben o kimseyim ki: Bana ne perdedarlar, ne kapıcılar mani olabilirdir, ne de ben krallardan korkarım! Hem ben bu köşke izinsiz girmiş de değilim!” dedi.

Süleyman (a.s.): “Senin buraya girmene kim izin verdi?” diye sordu.Genç adam: “Rabbim” dedi.”Demek sen ölüm meleğisin!” diye sordu.Ölüm Meleği: “Senin ruhunu kabzedeceğim!” dedi.

Süleyman (a.s.): Ey ölüm meleği! Ben bugün adamlarımı yanıma toplayıp onlardan beni neşelendirmelerini ve bana tasa verecek bir şey işittirmelerini istememiştim.” dedi.

Ölüm Meleği: “Ey Süleyman! Sen ancak seni neşelendirecek içinden sana tasa verici bir şey bulunmayan bir günü yaşamak istiyorsun. Halbuki böyle bir gün dünyada yaratılmamıştır. Rabbinin hükmüne razı ol! Çünkü bu reddine asla çare olmayacak bir hükümdür!”dedi.
Süleyman (a.s.) “Öyle ise emrolunduğun gibi, vazifeni yerine getir!” dedi. Bunun üzerine “Ölüm Meleği; Süleyman (a.s.)’ın ruhunu, kendisi ayakta asasına dayanmış olduğu halde kabzetti.

O zaman Süleyman (a.s.) elli küsur yaşında elli iki yaşında veya elli üç yaşında idi. Süleyman (a.s.)’ın dayandığı asayı ağaç kurdunun içinden yiyip zayıflattığı ve Süleyman (a.s.) yere yıkıldığı zaman cinler ve şeytanlar onun vefat ettiğini anladılar.

Hz. Süleyman (a.s.)’ın vefatı ile ilgili olarak Kuran-ı Kerimde “Böylece O’nun(Süleyman) ölümüne karar verdiğimiz zaman, ölümünü, onlara, asasını yemekte olan bir ağaç kurdundan başkası haber vermedi. Artık o, yere yıkılıp-düşünce açıkça ortaya çıktı ki, şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı böylesine aşağılanıcı bir azap içinde kalıp-yaşamazlardı.” ifadeleri geçmektedir.

Ayetin mealinden anlaşılacağı gibi bu müddet zarfında şerir cinler, horlayıcı bir azab içinde Süleyman (a.s.)’ın emri altında çalıştılar. Daha önceden halk arasında cinlerin gaybı bildikleri şayiası yayılmıştı. Cinler de gerçekten gaybı bildiklerini zannederlerdi. Cenab-ı Hak onların hiçliğini, zayıflığını ve acizliklerini Süleyman (AS) vasıtasıyla onlara zorla kabul ettirmişti. Süleyman (AS) in vefatıyla da onların gaybı bilmediklerini bir kere daha gösterecekti.

Görüldüğü gibi Süleyman (a.s.)’ın vefatı ile ilgili sonuç olarak söylemek gerekirse, Cenab-ı Hakkın Hz. Süleyman’ın vefatını asası vasıtasıyla halka duyurduğu mutlaka bir gerçek olmakla beraber bu işin şekli, nasıl cereyan ettiğini ve tafsilatı bizce meçhuldür. Konuyu açığa kavuşturmak için nakledilenler ise, islami esaslara uyduğu zaman tasdik edilmesi, zıddı olduğu zaman reddi, bu iki halin dışında olduğu zaman sukut edilmesi gereken İsrailiyet cinsindendir.

Hz.Süleymanın A.S’ın vefatıyla ilgili olarak da Kitabı Mukaddeste “Ve Süleymanın işlerinin geri kalanı, ve yaptığı herşeyi, ve hikmeti, Süleymanın işleri kitabında yazılı değil midir? Ve Süleymanın Yeruşalimde bütün İsrail üzerinde krallık ettiği günler kırk yıldı. Ve Süleyman ataları ile uyudu…”

Hakkında Admin

"İnsan bilmediği şeyden korkar" sloganıyla 2012 yılında yayın hayatına başlayan "korkma.net" gerçekçi ve özgün içerikleri ile siz değerli takipçilerimizin ilgi odağı olmayı başarmış ve araştırmacı bir ruhla her geçen gün yeni konular üzerine detaylı ve iddialı çalışmalarla birçok bilinmeyene ışık tutmaya devam etmeyi amaçlamaktadır.

İlginizi Çekebilir

osmanlı dönemi cadı olayları

Osmanlı Dönemi Cadı Olayları

Osmanlı Dönemi Cadı Olayları ve Ebussuud Efendi’nin Bu Konudaki Fetvaları Nedir?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
canlı bahis siteleri