sikis, sex izle, hd porno, porno izle, mobil porno, hd porno, erotik film, turkce porno, sikis izle, izmir escort, gaziantep escort, izmir escort, porno
Cinler Hakkinda Bilgiler | Korkma.net | Korku Videoları | Paranormal | Cinler | Korkunç Videolar | Korku | Ruhlar - Sayfa 3
paykasa bozdurma paykasa bozum astropay bozdurma
Anasayfa » Tag Archives: cinler hakkinda bilgiler (sayfa 3)

Tag Archives: cinler hakkinda bilgiler

Cinlerden Korunmanın Yolları Nelerdir

manset_20

Görmediğimiz ve bilmediğimiz bir canlı türle karşı karşıya bulunmaktayız. Şu halde, geriye onları da bizi de yaratan Allah’a sığınıp onların şerlerinden ve yapabilecekleri kötülüklerden korunmak kalıyor. Bunun da bir tek yolu var: Dua ve Münacatlar. Zaten normal olarak hayatımızın bir parçası olması gereken dua ve münacat aynı zamanda bizi Allah’a yakınlaştıracağı için, cinler ve şeytanlar da yakınımıza sokulamayacaklardır. Çünkü onların ...

Devamını oku »

Cinlerin İnsan Bedenine Girmesi

manset_117

Cubaî ve Ebû Bekr, er-Razî gibi bâzı Mu’tezile âlimleri, Cinn’in çarpılmış olan kimsenin bedenine girmesini inkâr etmişlerdir. Onlara göre iki ruhun bir bedende bulunması imkânsızdır. Oysa, onlar cin varlığını kabul ediyorlar. Çünkü Hz. Peygamberden sâdir olan beyânlarda cinler insanlar kadar meydanda değildir. Bunların bu beyânları hatadır. Eb’ul-Hasan el-Eş’arî, Ehl-i sünnet velcemaa’nın makalelerinde şöyle nakl ediyor:  Cinler insanların bedenlerine girerler. Delil olarak şu âyet-i kerîmeyi ...

Devamını oku »

Cinler İnsanları Nasıl Çarpar?

manset_116

Şeyh Ebu’l-Abbas demiştir ki: Cinlerin insanoğluna musallatı, bâzan şehvet ve askdan doğar. Nitekim bâzı insanlarla cinler arasında sevişme hasıl olup evlenirler ve onlardan çocuklar doğar. Bu maruf olan bir şeydir. Âlimler bu babta çok şeyler zikr etmiş ve üzerinde uzun uzadıya fikir yürütmüşlerdir. Bazen de insanoğlunun bilmeyerek onları işkenceye mâruz bırakmasından meydana gelir: Üzerlerine bevl etmek, bâzılarını kati etmek ve yahut üzerilerine sıcak su ...

Devamını oku »

Cinlerden Hikmetli Sözler

manset_114

İbn-i Eb’id- Dünyâ der ki: Hadîs bilginlerinden bazıları, Abdullah b. Ebî Ferve?den nakl etmişlerdir: «Cinlerden bir taife insan şekline girerek bir adamın yanma geldiler ve dediler ki: En çok neyi seversin? — Deve, dedim. Sana daima üzüntü getirecek, seni ahbâblarından edecek bir şey sevdin, dediler ve oradan ayrıldılar. Başka bir adama gelip ona: En çok neyi seversin? diye sordular. Adam: ...

Devamını oku »

Cinlerden Peygamber Var mı?

manset_97

Eski ve yeni bütün âlimler, cinler arasında hiç bir peygamber çıkmadığına, Peygamberlerin ancak insanlardan gönderildiğine dair ittifak etmişlerdir. İbn-i Abbas, İbrı-i Cüreyc, Mücahid, Kelbi, Ebû Ubeyd, El – Vahidî gibi âlimlerden bu mânada sözler ve fikirler nakl edilmiştir. İkinci babın sonlarında bu hususta İshak b. Bişr’in (El- Mııbtede*) adlı kitabında İbn-i Abbas’dan şöyle nakl ettiğini anlatmıştık: «Cinler, Yûsuf adındaki bir peygamberlerini öldürdüler; ...

Devamını oku »

Cinlerden Korunmak

manset_110

Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed der ki: Hadîs bilginlerinden bazıları, Abdullah b. Büreydc el – Eslemî’den naklen Eb’ûl-Esved ed – Düelî’den şöyle rivayet etmişlerdir: «Muaz b. Cebel’den, yakaladığı şeytan hakkında bilgi istedim.. Dediler ki: Allah’ın Resûlü Müslümanların zekât malım muhafaza etmek için beni (bekçi) olarak tayin etmişti. Meyveleri bir odaya koymuştum. Noksanlaştığını görünce, Allah’ın Elçisine bildirdim. «Onu o şeytan alıyor,» ...

Devamını oku »

Cinler İnsanlarla Evlenebilir Mi?

manset_106

Bu babta, onların insanlarla evlilik kurup kuramayacakları anlatılacaktır. Bu konu, iki ana nokta’ya işareti gerektiriyor: — Bunun imkân ve vukuu, — Meşruiyeti. İmkân ve vukuuna gelince; insanların cinlerle veyahut cinlerin insanlarla evlenmesi mümkündür. Sealibî der ki; İnsanlarla onların arasında evlenmek ve çoluk çocuk sahibi olmak mümkündür. Çünkü Allah: «Mallarına, evladlarına ortak ol.» (El-İsrâ: 64) buyurmuştur. Allah’ın Resûlü (S.A.V.) de şöyle buyurmuşlardır: ...

Devamını oku »

Cinler Kaç Sınıfa Ayrılırlar?

manset_96

Ebul-Kasım Es-Süheylî  şöyle demiştir: Hadîsde anlatıldığına göre Cinler üç sınıfa ayrılır : — Yılan kılığında olan cinler, — Siyah köpek şeklinde olan cinler, — Uçan rüzgâr şeklinde olan cinler.. Galiba yemeyen ve içmeyen olan Cin sınıfı bu üçüncü sınıftır. Şayet yemedikleri ve içmedikleri doğru ise.. İbni Ebid – Dünya, (Mekayiduş – Şeytan) adlı eserinde der ki: «Ebu Seleme bin Abdurrahman, ...

Devamını oku »

Cinlerin Tarihi Hakkında Bilgiler

manset_95

Ebu Huzeyfe, (El – Mubtede’)de der ki: Bize Osmân, ona da Bekir bin El-Ahnes’in anlattığına göre, Abdurrahman bin Sabit El – Kureyşi Abdullah bin Amr bin El-As’dan (R.A.) şöyle nakl etmiştir: «Allahü Tcâlâ Cinleri, Âdem’den iki bin sene evvel yaratmıştır. « Cuveybir, Ed – Dahhak’dan nakl ettiğine göre İb- ni Abbas (R.A.) şöyle buyurmuştur: «cn yeryüzünün, Melekler de gökyüzünün sakinleri idi. ...

Devamını oku »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
canlı bahis siteleri